home

Corona-update: Naar aanleiding van de herstart van de basisscholen nemen we weer nieuwe leerlingen aan. We nemen daarbij wel de coronavoorschriften in acht: niet meer dan drie leerlingen per groep, zodat we voldoende afstand kunnen houden. Gezien de beperkte capaciteit zitten we sneller vol dan normaal: als u in september wilt starten is het raadzaam uw kind voor de zomervakantie op te geven.

Als u een kind heeft in groep 6 of 7 en u maakt zich zorgen over de naderende Cito-toetsen, bent u bij ons aan het goede adres. Citotraining Almere geeft kinderen van de basisschool trainingen voor de Cito-eindtoets en de even belangrijke LVS- en entreetoetsen. U kunt kiezen uit de onderdelen rekenen, werkwoordsspelling en begrijpend lezen.

Vanaf augustus 2016 geven we onze bijlessen in onze nieuwe bedrijfsruimte in Almere Poort. Op woensdagochtend doen we de intakes, op dinsdagmiddag, woensdagmiddag en zaterdag geven we de lessen.

U weet bijplaatje home ons van wie uw kind les krijgt: niet van een student, maar van een ervaren meester met een afgeronde universitaire opleiding, net als in Finland (op het moment onderwijsland no 1!). Door zijn brede onderwijservaring (o.a. in examenklassen VWO) kan hij ook in kinderen die door welke omstandigheden dan ook minder presteren toch het talent herkennen, en is hij als geen ander in staat eruit te halen wat erin zit. Hij heeft soms zeer eigenzinnige methodes om iets te behandelen, maar uit onze resultaten blijkt wel dat ze effectief zijn. Tachtig procent van onze leerlingen gaat er na tien maanden begeleiding een schoolniveau op vooruit. (KBL > TL of TL > HAVO)

Doordat wij ons in Almere vooral op bijles voor de basisschool richten, kunnen we groepjes vormen van kinderen die met hetzelfde onderwerp bezig zijn. In een strak begeleid groepje leren de deelnemers heel veel van elkaar! Zo kunnen ook onze tarieven redelijk blijven.

De laatste tijd is er veel discussie over de Cito-eindtoets. Laat u zich hierdoor niet in verwarring brengen: één van de Cito-toetsen zal altijd belangrijk blijven voor de keuze van de vervolgopleiding van uw kind. Het maakt niet veel uit of dat de eindtoets, de entreetoets of het LVS-systeem wordt. Onze bijles verbetert het resultaat bij alle drie.