wanneer bijles

De meeste ouders benaderen ons voor hulp, omdat ze graag willen dat hun kind een HAVO-advies of hoger krijgt. Als u echt denkt dat uw kind dat aankan, lijkt me daar niets mis mee:  mijn eigen kinderen heb ik ook zo goed mogelijk op hun Cito-toetsen voorbereid. Mijn ervaring is, dat ouders de mogelijkheden van hun kind meestal prima kunnen inschatten.

galomiWanneer moet je nu met bijles beginnen? Sommige ouders wachten tot ze een teleurstellend schooladvies krijgen aan het eind van groep 7, na de entreetoets. Dan is de tijd om nog iets te repareren vrij kort, want na een paar maanden volgt dan alweer de zeer bepalende LVS-toets van halverwege groep 8.  Verstandiger is het om aan het eind van groep 6 eens te kijken of de LVS-toetsresultaten wel in lijn liggen met uw verwachtingen, en dan eventueel contact met ons op te nemen. Voor meer informatie over die LVS-toetsen, klik hier.

We krijgen ook regelmatig verzoeken voor bijles in de onderbouw. Dat is niet onze corebusiness, maar we doen het wel. Het lijkt ons echter pas nodig als een kind langdurig achterblijft met lezen of rekenen, en zich daardoor dom gaat voelen. Af en toe een lagere Cito-score in groep 4 lijkt ons geen reden om meteen alarm te slaan.