voorbeeld-leerlingrapport (1)Wij worden regelmatig gebeld door ouders die erg geschrokken zijn van het resultaat van de entreetoets in groep 7. ´Hoe kan ons kind nu een TL-advies krijgen? Juf zei dat het zo goed ging!´ ´Goed´ is een betrekkelijk begrip. Met een TL-advies hoeft natuurlijk niets mis te zijn: of u daarover teleurgesteld bent, hangt vooral af van uw eigen verwachtingen. Als u verstandig bent, baseert u die op de schoolresultaten van uw kind. Wij merken echter, dat veel ouders weinig weten van het Leerling Volg Systeem (LVS).

Wat is het LVS?

Op vrijwel alle basisscholen worden vanaf groep 3 een of twee keer per jaar landelijke toetsen afgenomen, meestal rond januari (M-toetsen) en juni (E-toetsen). Meestal zijn deze gemaakt door CITO. Ze worden afgenomen voor de verschillende onderdelen van rekenen en taal en soms ook voor wereldoriëntatie. De resultaten hiervan worden op de computer bijgehouden en geven een goede indruk van hoe uw kind het doet ten opzichte van voorgaande jaren en van andere kinderen. U kunt altijd een uitdraai uit dit systeem aanvragen. Meestal kunt u de resultaten van deze toetsen ook vinden naast de ‘gewone’ resultaten op het rapport. Vroeger moest u dan zoeken naar een letter A t/m E, nu naar een Romeins cijfer I t/m V.

I   of A: Goed tot zeer goed

II  of B: Ruim voldoende tot goed

III of C: Matig tot ruim voldoende

IV of D: Zwak tot matig

V  of E: Zeer zwak tot zwak

Het kan soms gebeuren dat een leerling voor een vak op zijn gewone’ rapport ‘goed’ haalt en bij de LVS-toetsen niet verder komt dan een III. Hoe komt dat? Ten eerste is de beoordeling voor alle LVS-toetsen landelijk gelijk, maar op het gewone rapport is de ene leerkracht soms strenger dan de andere. Verder gaan de LVS-toetsen over alle voorafgaande stof, en de methode-toetsen vaak over een beperkte hoeveelheid. Een goede reden dus om niet alleen naar het gewone rapport te kijken, maar ook naar de LVS-resultaten.

Wat betekent het LVS voor het schooladvies?

Basisscholen hebben een grote vrijheid bij het bepalen van het schooladvies: meestal wordt dat gebaseerd op twee zaken: aan de ene kant de behaalde resultaten in groep 7 en 8, zoals het rapport, LVS, entreetoets, eindtoets (hoewel die in Almere te laat komt) en aan de andere kant de persoonlijke indruk die de leerkracht heeft van dingen als werkhouding, zelfstandigheid e.d. Wij vinden dat de LVS-resultaten uit groep 7 en 8 de basis moeten zijn voor het definitieve advies, waarbij die uit groep 8 het zwaarst wegen. Meestal gebeurt dat gelukkig ook zo. Volgens ons zijn binnen de LVS-resultaten die voor rekenen en begrijpend lezen het belangrijkst, maar daar kun je over discussiëren. In elk geval kun je wel van de volgende vuistregel uitgaan:

Vooral III: VMBO-TL

Vooral II:   HAVO

Vooral I:     VWO

D en E voor de belangrijkste vakken betekent vaak dat VMBO-TL te hoog gegrepen is. Op dit schema zijn natuurlijk allerlei variaties en afwijkingen mogelijk, maar als een school een kind met II-en voor rekenen en taal een TL-advies geeft valt er volgens ons heel wat uit te leggen!

Tenslotte willen we nog even terugkomen op onze tip: aan het eind van groep 6 kunt u aan de LVS-resultaten vaak al zien welke kant uw kind opgaat. Met III-en en IV-en hoeft u in groep 7 echt geen voorlopig HAVO-advies te verwachten, tenzij die resultaten natuurlijk verbeteren. Eind groep 6 is daar nog tijd voor, eind groep 7 is het meestal te laat!